Cerca nel blog

martedì 3 settembre 2013

Dicka mbi konceptine urbanistikesSi mund ta perkufizojme urbanistiken?
“Urbanistika eshte disiplina qe interesohet per perdorimin dhe zhvillimin e territorit”.
Eshte urbanistika nje shkence?
Ajo eshte shkence ne permasen ne te cilen interesohet per fenomenet njerezore, per ligjet dhe parimet qe i rregullojne ato, duke perdorur metoda dhe analiza shkencore dhe aplikative.
Eshte urbanistika nje filozofi?
Po , ajo eshte filozofi ne masen ne te cilen, duke u interesuar per implikimet sociale, ekonomike dhe ato te jetes se perditeshme, qe rregullojne zhvillimin e territorit dhe te qyteteve tona, duke inciduar ne to dhe duke percaktuar ndryshimet dhe orientimet e tyre.
Pe rme teper do ta zhvillojme konceptin ne  Rubriken: FJALOR ne faqen zyrtare te qendres: www.crdls.com

Nessun commento: