Cerca nel blog

domenica 8 gennaio 2017

"Për të ëndërruar nuk ju duhet të mbyllni sytë , por ju duhet të lexoni."

"Për të ëndërruar nuk   ju duhet të mbyllni sytë , por ju duhet të lexoni."
Me këtë citim nga Michel Foucault, një nga mendimtarët më të mëdhenj të shekullit të njëzetë, nga i cili ka shumë libra (ese): të gjithë për t'u lexuar, dëshiroj ta nis statusin tim  të pare për 2017!