Cerca nel blog

lunedì 30 giugno 2014

Atmosfere pozitive

 Dhënia e statusit të vendit kandidat të BE-së për Shqipërinë, ka nisur të japë efektet e saj. Ka një ndjenjë të ndryshme në terren. Ka shumë shenja rreth rritjes së pritshme. Shpejtimi i ritmeve te zhvillimit.  energji dhe optimizëm. Kjo është një atmosferë pozitive. Nëse ne do te dimë ta menaxhojme kete atmosfere,  të gjithë së bashku: institucione publike dhe private, qytetare, OJQ-të,  ne së shpejti do të shohim rezultatet, edhe për këtë shkak.