Cerca nel blog

venerdì 22 luglio 2011

Kushtetuta

Termi “koncepi kushtetues” ka nje histori te gjate, qe e ka origjinen prej antikitetit, per tu zhvilluar pastaj ne shekujt e mevoneshem. Deshiroj te kufizohemi ketu ne domethenien qe termi Kushtetute ka marre, duke u nisur nga revolucionet e fundshekullit te XVIII. Marrim shkake nga nje tekst celebrues sic eshte: Deklarata e te drejtave te njeriut dhe te qytetarit”, e 26 Gushtit 1789. Ne nenin 1 te saj thuhet: “Shoqeria, ne te cilen garancia e te drejtave te njeriut nuk eshte siguruar, dhe as ndarja e pushteteve e percaktuar, nuk ka kushtetute”.

Bazuar ne konceptin e mesiperm si dhe ne vleresimin e gjitheseicilit deshiroj t’ju ftoj t’i japim pergjigje pyetjes: Shoqeria jone ku ben pjese: ne shoqerite me Kushtetute apo ne shoqerite pa Kushtetute?
V.O Jane te mirepritura edhe kendveshtrime te tjera.
Faleminderit

Nessun commento: